Tietosuojaseloste

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata meiltä tavaroita tai palveluja, jos et anna henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin suostumus. Lähetämme uutiskirjeitä sähköpostitse vain uutiskirjeen tilaajille. Voit peruttaa uutiskirjeen vastaanottamisen koska tahansa.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Tietojen suojaus ja säilytys

Rekisteri on suojattu tarpeellisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisteri säilytetään teknisen ylläpitäjän suojatuilla palvelimilla, ja sähköinen yhteys on suojattu. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia saamistaan tiedoista. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Säilytämme henkilötietojasi verkkokaupassamme viiden vuoden ajan, sähköpostiarkistossa ja kirjanpitoaineistoissamme 7 vuoden ajan.

Tietojen luovutus ja siirto

– sinä itse
– yhtiömme ja sen työntekijät
– yhtiö, joka vastaa verkkosivujemme toiminnasta
– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
– kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
– tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi, jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle.